.
Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  –  Państwowy  Instytut  Badawczy

Portal Nauka Polska
Ludzie nauki
Nazwisko:
Imię:

POMOC | AKTUALIZACJA

Baza zawiera informacje o:

  • naukowcach co najmniej ze stopniem doktora
  • polskich uczonych pracujących i mieszkających za granicą
  • obcokrajowcach – członkach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
  • zagranicznych naukowcach recenzujących polskie prace naukowe
  • osobach bez stopni naukowych, gdy kierują pracami badawczymi lub pełnią funkcje kierownicze w jednostkach zaplecza naukowego
 
 
 
Newsletter: 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Badań i RozwojuCreative Communication ClusterPortal Funduszy EuropejskichTechnologie Money.pl: Nauka, Programy, Ekologia
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa, tel. +48 22 57 01 400, fax. +48 22 825 33 19, e-mail: opi@opi.org.pl
 
Realizacja JMC
© 2016 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy